Bitki Besleme
Bitkilerin sağlık yetişebilmesini sağlayabilmek için gelişme dönemlerini takiben bütün temel besinleri doğru ve dengeli bir şekilde sağlamaktır.
Budama Bitkilerin istenmeyen toprak üstü organlarına uygulanan kesme, bükme, tomurcuk, sürgün ve yaprak alma işlemlerinin tümüne denir.
Çelik Köklü bitkiler elde etmek için anaç bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parçalara çelik, bu parçalarla yapılan üretime de çelikle üretim denir.
De iyonize Su içerisindeki tuz iyonlarının sudan uzaklaştırılması.
Doku kültürü Bitkilerin yaprak, kök veya gövdesinden alınan parçaların (explant), içerisinde çeşitli hormon ve besinlerin olduğu, hastalıktan arındırılmış yapay bir ortamda yetiştirilme işlemi.
Drenaj Suyun saksıdan tahliye edilmesi. Saksı tabanına yerleştirilen çakıl, seramik saksı parçları, strafor parçaları drenajı kolaylaştırmada kullanılan malzemelerdir.
Epifitik (Epiphyte) Başka bir bitki üzerinde yaşayıp yaşadığı bitkinin besinlerini almayan, kendi besinini havadan, yağmurdan ve çeşitli çürüntülerden elde eden bitki. Çoğu orkide türü epifitik orkidedir.
Fotosentez Bitkilerin ihtiyaç duydukları besinleri ışık, karbondioksit ve su yardımıyla üretme işlemi.
Fungisit Bitkilere zarar veren mantarları yok etmek için kullanılan mantar ilacı.
Havai Kök Bitkilerin havadan beslenmesini sağlayan, açıkta bulunan bir tür kök sistemi
Habitat Belirli bir coğrafyadaki yaşam alanı
Hastalık  Mantar, bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmaların bitkilerde meydana getirdikleri zararlar
Hibrit (melez) Aynı iki tür canlının birleştirilmesiyle elde edilen yeni tür. X işaretiyle gösterilir.
Hormon Bitkisel gelişim düzenleyici manasında kullanılmaktadır, sıklıkla bitkileri köklendirmek için kullanılır. En çok kullanılan hormonlar köklendirme için iba ( indol bütürik asit ), büyütmek için GA3 tür.
İnsektisit Böcek öldürücü ilaç
Karasal Toprakta yaşayan bitki
Klon Ata canlının bire bir orjinal kopyası.  Afrika menekşesinin yapraklarının köklendirilmesi en güzel klonlama örneğidir.
Kloroz Besin eksikliğine bağlı veya hastalık sebebiyle bitkilerin yeterli klorofil oluşturamaması sonucu yapraklarının sararmasıdır.
Kimyasal mücadele Kimyasal maddeler (tarımsal ilaçlar) kullanılarak zararlıların etkinliklerinin azaltılmasına  veya yok edilmesi.
Keiki Hawai dilinde bebek, küçük manasına gelir. Orkideler için anne bitkiden oluşmuş yavru orkide manasında kullanılır.
Kontak etkili ilaç Kullanıldıklarında bitki yüzeyinde kalırlar ve temas ettikleri canlıları öldürürler.
Monopodial Phalaenopsis gibi diklemesine tek bir gövde de büyüyen orkide türü
Mikro Klima Dar bir alan içindeki iklim özelliğinin çevrenin genel iklim özelliğinden farklılık göstermesi.
Nematisit Nematod öldürücü
pH Suyun asitlik derecesini gösteren skala. 0 dan 14 e kadar değişen değerler alabilir. pH 0-7 arası asidik,  pH 7-14 arası bazik, pH 7 nötr olarak adlandırılır. pH 5, pH 6 dan 10 kat daha asidik manasına gelir.
Pesitist Bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyen her türlü zararlıya karşı kullanılan zirai ilaçların tümüdür.
Sterilizasyon Bir cismin üzerindeki veya içindeki tüm mikropların öldürülerek uzaklaştırılması işlemidir. Yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulayarak veya alkol, ozon, çamaşır suyu gibi sterilizasyon maddeleriyle işleme tabi tutarak sterilizasyon yapılabilir.
Sistemik etkili  ilaç Bitki bünyesi içerisinde hareket ederek meyveye, yaprağa ve bitki köküne ulaşabilirler. Dolayısıyla içsel beslenen zararlı ve hastalıkları da öldürürler.
Sympodial Yanlara doğru kardeşleyerek büyüme gösteren orkide türü
Tuzluluk Su içerisinde toplam çözünmüş  madde miktarı.
Ters osmoz Suyun yarı geçirgen bir zardan basınç altında geçirilerek içerisindeki bazı tuzlardan ve safsızlıklardan arındırılma işlemi. Bir tür arıtma sistemi.
Vejetatif üretim Bitkilerin kök, yaprak, dal gibi organlarından köklendirilerek yeni bir bitki oluşturuluması işlemi.
Yaprak Döken Dinlenme döneminde yapraklarını döken bitki.

Yorum gönder